Coronavirus

Als bestuur houden wij de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus scherp in de gaten. Op basis van de ontwikkelingen maken een afweging over de activiteiten die wij uitvoeren. Daarin volgen wij de richtlijnen van het RIVM en Scouting Nederland.
Gisteren zijn de landelijke maatregelen rondom het Coronavirus aangescherpt. Scouting Nederland adviseert daarom alle scoutinggroepen om de activiteiten tot 31 maart te staken.
Vanuit het bestuur van de Sagara Satrya’s hebben wij daarom besloten om alle opkomsten voor alle speltakken te staken tot 31 maart.
In het Scoutingspel vindt veel fysiek contact plaats, met dit besluit sluiten we aan bij het advies van het kabinet om sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. Hiermee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als vereniging.
We betreuren het dat we dit besluit moeten nemen en hopen dat we na 31 maart al onze activiteiten weer op kunnen pakken. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de leiding van uw kind.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Jim, Wilbert, Jeroen, Armando, Jan-Pieter, Eric en Ilse