Startbarbecue en overplonzen

Afgelopen zaterdag was het dan zo ver, de officiële start van het naseizoen. Zoals elk jaar stonden het overplonzen en overvliegen weer op de planning, met in de avond de startbarbecue. 

Het overplonzen ging dit jaar echter niet zoals gepland, aangezien de hele haven vol lag met blauwalg wat de traditionele manier van overplonzen dit jaar niet mogelijk maakte. Gelukkig werd er een oplossing gevonden en werd het overplonzen een zeepworstelwedstrijd. Om twaalf uur waren eerst de welpen aan de beurt die over mochten naar de junioren en het opnamen tegen de oudste junioren (die later die dag naar de zeeverkenners zouden overplonzen). Vervolgens was het om half een de beurt aan de junioren die het moesten opnemen tegen de bootsen en kwartieren.

Tegelijk waren het de oudste bevers die overgevlogen naar de welpen. De welpen hadden hier speciaal een zelfbedacht parcours voor bedacht en gemaakt. Tot slot was het de beurt aan de nieuwe wilde vaart, die met zeer beperkte middelen een vlot moest bouwen, wat zodra het het water raakte uit elkaar viel… Voor hen werd het overplonzen dus vooral een stukje zwemmen. Die avond was het dan tijd om de ervaringen van de afgelopen dag te delen op de startbarbecue, die nog tot laat doorging. 

Het was erg gezellig en leuk om te zien dat veel ouders de kinderen die gingen overplonzen of overvliegen kwamen aanmoedigen, en het was eveneens leuk om alle ouders en oude bekenden op de barbecue weer te zien en spreken. Al met al een mooie start van het naseizoen. 

Op dit moment was het vlot van de WV nog intact…
…één minuut later niet meer.
De nieuwe verkenners en junioren hadden het bij hun nieuwe speltak meteen naar hun zin.