Vrienden van de Sagara’s

De Vrienden zijn een groep bestaande uit oud-leden, ouders en iedereen die de Sagara’s een warm hart toedragen. In een tijd waarin subsidies wegvallen en we steeds meer zelfredzaam moeten zijn zorgen de Vrienden voor de nodige ondersteuning. Enerzijds door een financiële bijdrage, anderzijds door hun expertise, kennis en netwerk te delen met de groep.


Als Vriend word je met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van wat er rond de groep speelt. Daarnaast zijn er diverse Sagara-activiteiten waar je welkom bent. Denk daarbij aan de nieuwjaarsreceptie, Garuda Volleycup, KaagCup, ZomerBBQ, 2 oktober hutspot, bier- en wijnproeverijen etc.


Vriend worden kan op de volgende manieren:

  • Vriend van de Sagara’s:  (minimale bijdrage € 25 euro per jaar)
  • Vriend voor het leven: (minimale bijdrage eenmalig €750)
  • Bedrijfslidmaatschap: graag bespreken we met u in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden

Het rekeningnummer van de Stichting Sagara Satrya’s is NL21 INGB 0001 720713.


Wil je Vriend van worden, mail naar penningmeester_stichting@sagara.nl

Mocht je op een andere wijze contact op willen nemen neem dan een kijkje op onze contactpagina.