Speltakken

De groep is opgedeeld in zeven leeftijdscategorieën die elk een eigen ruimte in het clubhuis – een oude boerderij – hebben. De bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar. De welpen zijn jongens en meiden van 7 tot 11 jaar, de junioren zijn 11 tot 13 jaar, de zeeverkenners zijn 13 tot 16 jaar en de wilde vaart zijn 16 tot 18 jaar. Sinds 2021 hebben vanuit de landscouting Derja Oegstgeest ook de Derjawelpen, jongens en meiden van 7 tot 11 jaar, en de Derjascouts jongens en meiden van 10 tot 15 jaar, zich bij onze speltakken gevoegd.

Uiteraard hoeft uw kind niet meteen lid te worden. Als hij/zij een keertje wil komen kijken, is het verstandig om eerst even contact op te nemen met de leiding van die speltak. Uw kind heeft de mogelijkheid om drie keer kennis te komen maken voordat hij/zij besluit om lid te worden.


Bevers - 5 t/m 7 jaar

De Bevers zijn de jongste leden van de Sagara Satrya's. Deze speltak is voor jongens en meisjes uit groep 2 en 3 van de basisschool (5 tot 7 jaar). Elke zaterdagmiddag komen de bevers bij elkaar en staat er een leuk, uitdagend en creatief programma voor...

Welpen ochtend - 7 t/m 11 jaar

De welpen (jongens en meisjes) komen op zaterdagochtend tussen 10.30 en 12.30 bij elkaar op het clubhuis. De welpen draaien binnen het thema Jungle Book. De bij u wellicht bekende namen als Akela de wolf, Kaa de slang en Mowgli vormen een soort kader...

Junioren - 11 t/m 13 jaar

De Junioren (jongens en meisjes) komen op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 bij elkaar. ’s Zomers wordt er natuurlijk veel gezeild op de Kaag met de lelievletten. De Junioren doen daarbij mee aan zeilwedstrijden en spelen op en rond het w...

Zeeverkenners - 13 t/m 16 jaar

De zeeverkenners (jongens en meisjes) komen op zaterdagmiddag tussen 13.00u en 18.00u bij elkaar. 's Zomers wordt er natuurlijk veel gezeild op de Kaag met de lelievletten. De zeeverkenners doen onder andere mee aan zeilwedstrijden en spelen op en rond...

Wilde Vaart - 16 t/m 18 jaar

Wilde Vaart leden zijn jongeren van 16 tot 18 jaar die vaak al lang bij de groep zitten. Vaardigheden als zeilen, kamperen, met elkaar overleggen zijn al vertrouwd en het is tijd geworden dat ze zelf dingen ondernemen. De Wilde Vaart maakt op zaterdagmiddag...

Explorers – 15 t/m 18 jaar

De explorers zijn de jongeren landtak, van 15-18 jaar. De opkomsten zijn op zaterdag avond, van 17:00 tot 19:00, maar ook na de opkomst zijn ze welkom om samen met de andere (bege)leiding en WV nog gezellig te blijven. Bij de explo’s heb je g...

Stam

De stam is een speltak voor verschillende leeftijdscategorieën die, na hun tijd als wilde vaart en/of leiding, zich nog steeds actief in wil zetten voor de groep maar in verband met studie, werk of andere hobby's niet meer wekelijks een opkomst ...

Welpen middag - 7 t/m 11 jaar

De middag welpen (7-11, jongens en meisjes) hebben op zaterdag van 13:30-15:30 opkomst. Dit is een speltak die zich in 2021 bij de Sagara's heeft gevoegd vanuit een landscoutinggroep in Oegstgeest, de Derja's. Tijdens onze opkomsten beleven we avonturen...

Scouts - 10 t/m 15 jaar

De Scouts (10 t/m 15 jaar, jongens en meisjes) hebben op zaterdag van 14:00-16:00 opkomst. Dit is een speltak die zich in 2021 bij de Sagara's heeft gevoegd vanuit een landscoutinggroep in Oegstgeest, de Derja's. Tijdens onze opkomsten houden wij...

Bestuur

Het bestuur van onze Scoutingvereniging kun je natuurlijk niet echt een speltak noemen, maar is wel een belangrijk onderdeel binnen de groep. Het bestuur bestaat uit zes oud-leden en ouders van de Sagara's en hebben dus voldoende kennis en ervaring op...