Contact

 • Adres clubhuis/postadres:
  Stichting Sagara Satrya’s
  Mariahoevelaan 2b
  2343 JA  OEGSTGEEST

 • Hoofdleiding Bevers (5 tot 7 jaar):
  Nicky Geersinga
  Mobiel: 06-12788425
  Mail: bevers@sagara.nl

 • Akela Welpen (7 tot 11 jaar):
  Anne van Rij (oudercontact)
  Mobiel: 06-52096280
  Nathan van Ommen (Akela)
  Mobiel: 06-40054521
  Mail: welpen@sagara.nl

 • Schipper Junioren (11 tot 13 jaar):
  Mike van Adrichem
  Mobiel: 06-48507264
  Mail: junioren@sagara.nl

 • Schipper Zeeverkenners/Wilde Vaart (13 tot 16/16 tot 18 jaar):
  Lars Kraaijevanger
  Mobiel: 06-36559116
  Mail: zeeverkenners@sagara.nl

 • Groepsbegeleider/vertrouwenspersoon:
  Ilse Russchenberg
  Mobiel: 06-52371112‬ (buiten kantoortijden)
  Mail: groepsbegeleider@sagara.nl

 • Voorzitter:
  Wilbert Veldhuyzen
  Telefoon: 06-55891696‬

 • Penningmeester:
  Jan-Pieter van der Heijden
  Mail: penningmeester@sagara.nl
  Rekeningnummer voor contributies en kampbijdragen:
  NL71RABO0333089405 tnv Scouting Sagara Satrya’s

Beleid

De Sagara Satrya’s gaan uit van de landelijke richtlijnen zoals die door Scouting Nederland worden vastgesteld: