Contact

 • Adres clubhuis/postadres:
  Stichting Sagara Satrya’s
  Mariahoevelaan 2b
  2343 JA  OEGSTGEEST

 • Hoofdleiding Bevers (5 tot 7 jaar):
  Willem van Roemburg
  Mobiel: 06-19915973
  Mail: bevers@sagara.nl

 • Schipper Junioren (11 tot 13 jaar):
  Daan Hoogstraten
  Mobiel: 06-44689714
  Mail: junioren@sagara.nl

 • Hoofdleiding Scouts (11 tot 16 jaar):
  Benthe van Mensch
  Mobiel: 06-13162273
  Mail: scouts@sagara.nl

 • Schipper Zeeverkenners/Wilde Vaart (13 tot 16/16 tot 18 jaar):
  Anne van Iterson
  Mobiel: 06-10631586
  Mail: zeeverkenners@sagara.nl

 • Vertrouwenspersoon:
  Ilse Russchenberg
  Mobiel: 06-52371112‬ (buiten kantoortijden)

 • Voorzitter:
  Wilbert Veldhuyzen
  Telefoon: 06-55891696‬

 • Penningmeester:
  Bas Abspoel
  Mail: penningmeester@sagara.nl
  Rekeningnummer voor contributies en kampbijdragen:
  NL71RABO0333089405 tnv Scouting Sagara Satrya’s

Beleid

De Sagara Satrya’s gaan uit van de landelijke richtlijnen zoals die door Scouting Nederland worden vastgesteld: