Welpen ochtend – 7 t/m 11 jaar

De welpen (jongens en meisjes) komen op zaterdagochtend tussen 10.30 en 12.30 bij elkaar op het clubhuis.

De welpen draaien binnen het thema Jungle Book. De bij u wellicht bekende namen als Akela de wolf, Kaa de slang en Mowgli vormen een soort kader waarbinnen de opkomsten zich af spelen. Welpen zijn de jonge wolven in het verhaal, dit is ook het symbool van de welpen.

De verhaallijn van dit thema is echter beperkt aanwezig.  Het is niet zo dat alle programmapunten binnen dit gegeven worden gebracht. Het moet gezien worden als een structuur en een leuke gewoonte.

Tijdens de opkomsten organiseren we uiteenlopende activiteiten. Deze variëren van creatief bezig zijn tot het beoefenen van sport en spel. De leiding probeert het programma zo te sturen dat de kinderen naast de soms wat rustigere programmapunten altijd de gelegenheid krijgen zich uit te leven. Zo nu en dan gaan de welpen naar het Leidsche Hout toe. Hier doen zij dan grotere spellen, zoals levend stratego, puzzeltochten en/of een postenspel. Tijdens de opkomsten wordt de nadruk gelegd op samenwerking. Om de samenwerking te bevorderen zijn de welpen opgedeeld in nesten van circa 6 kinderen, die in deze samenstelling soms zelfstandig opdrachten mogen uitvoeren.

Naast deze activiteiten die zich veelal op het land afspelen wordt er ook wel eens meegezeild met de junioren en verkenners. Het programma zal vaker dan bij een landscouting groep op het water gericht zijn. Zo worden de jonge leden spelenderwijs vertrouwd gemaakt met het water en de zeilboten waarmee de oudere leeftijdsgroep bij de junioren en verkenners te maken krijgt. De welpen hebben daarvoor zelf een vijftal kleine roeibootjes.

Het jaarlijkse hoogtepunt is het zomerkamp. Er wordt dan gebivakkeerd in het clubhuis van een andere groep. Verder worden er in ons clubhuis regelmatig weekendkampjes georganiseerd.

Als u en/of uw kind een keer langs willen komen dan mag dat uiteraard. U bent zaterdagochtend tussen 10.30 en 12.30 van harte welkom in Oegstgeest.

Wil je contact op nemen om een keertje mee te draaien? Neem dan een kijkje op onze contactpagina.