Bestuur

Het bestuur van onze Scoutingvereniging kun je natuurlijk niet echt een speltak noemen, maar is wel een belangrijk onderdeel binnen de groep. Het bestuur bestaat uit zes oud-leden en ouders van de Sagara’s en hebben dus voldoende kennis en ervaring op het gebied van scouting en varen in huis om het reilen en zeilen van de groep te kunnen sturen.

Naast een vaste rolverdeling van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris wordt het bestuur aangevuld met algemene bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor het nautische gedeelte (de vloot), de gebouwen en het terrein en de PR voor onze groep. Het begeleiden van de speltakken en hun leidingleden is een gezamenlijke taak.

Aangezien twee van onze onderdelen op het water te vinden zijn, is het onderhouden van de vloot een grote taak. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de (motor)boten en hun materialen dat jaarlijks plaatsvindt, zowel in het winter-, maar ook in het zomerseizoen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kennis aan de huidige leiding wordt overgedragen.

Ook het clubhuis, de loods, en het terrein hebben zo hun onderhoud nodig. Met behulp van een beheersplan wordt er twee keer per jaar gekeken naar eventuele mankementen. Deze kunnen dan tijdens de grote klusdagen met leiding en ouders worden opgepakt. De kleinere klusjes worden doordeweeks of op zaterdag onderhanden genomen in samenwerking met de stam en leiding.

Promotie en ledenwerving zijn onderwerpen die regelmatig in het bestuur worden besproken. Een aantrekkelijke en informatieve website, naamsbekendheid in het dorp en het verspreiden van informatie rond open dagen en activiteiten van de groep zijn de speerpunten behorend bij de PR taak.

Naast deze gerichte taken zijn de bestuursleden regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de verschillende speltakken en het leidingoverleg. Een goede aansturing en begeleiding van de groep werkt alleen wanneer de lijnen kort zijn.